Матеріально технічне забезпечення закладу згідно з ліцензійними умовами