Кадровий склад закладу згідно з ліцензійними умовами