Прийом до 1 го класу

НАКАЗ
Про зарахування до 1-го класу
здобувачів освіти

Оголошення
Шановні батьки майбутніх першокласників!

З 02.03.2020 року Решетилівська філія І ступеня ОЗ «Решетилівський ліцей ім. І.Л.Олійника Решетилівської міської ради» оголошує прийом заяв до 1-х класів філії (наказ МОН України №367 від 16.04.2018 р.)

До заяви необхідно додати:
1. Копію свідоцтва про народження дитини
2. Медичну довідку за формою №086-1/0
3. Довідку про щеплення за формою 0-63 (копія), завірена мокрою печаткою
4. Документ , що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу

(Постанова КМУ № 684 від 13.09.2017 р)

Кількість вільних місць – 120
Класів – 4

Заяви прийматимуться в Решетилівській філії І ступеня
Прийом‌ ‌документів‌ ‌про‌ ‌зарахування‌ ‌до‌ ‌1‌ ‌класу‌ ‌онлайн‌

Інформація про територію обслуговування додається
Додаткова‌ ‌інформація‌ ‌для‌ ‌батьків‌ ‌першокласників‌

Адміністрація закладу

Територія обслуговування закладу затверджена в розпорядженні Решетилівської міської ради №62 від 31.01.2020 року «Про визначення і закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти Решетилівської міської ради»

_________________________________________________________________________

Наказ про зарахування учнів до 1 класу Решетилівської ЗОШ І ступеня

Шановні батьки майбутніх першокласників!

            Решетилівська ЗОШ І ступеня Решетилівської міської ради з 02.04.2019 року оголошує набір до 1-х класів на 2019-2020 навчальний рік.

Кількість перших класів – 4
Кількість місць – 120

Прийом заяв здійснюватиметься у відповідності до наказу МОН України №367 від 16.04.2018 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»

До заяви додаються:

  1. Копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує
    особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
  1. 2. Оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;
  1. У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви можуть додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.
  1. У разі наявності та за бажанням одного з батьків при поданні заяви може бути пред’явлено документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого вказуються в заяві.

Алгоритм зарахування учнів до школи

31 травня ЗАВЕРШИТИ прийом документів для зарахування дитини до закладу освіти (п. 1 розд. II Порядку).
Не пізніше , 1 червня ВИДАТИ наказ про зарахування усіх дітей, якщо кількість заяв не перевищує загальної кількості місць у першому (перших) класі (класах) (п. 2 розд. II Порядку).
До 1 червня включно ЗАРАХУВАТИ усіх дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також дітей, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його наявності) — якщо кількість заяв перевищує загальну кількість місць у першому (перших) класі (класах) класах (пп. 1 п. 3 розд. II Порядку).
4-5 червня ОПРИЛЮДНИТИ на інформаційному стенді та веб-сайті:
— список зарахованих учнів;
— дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;
— інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які на них претендують;
— наказ про утворення конкурсної комісії у складі трьох осіб для проведення жеребкування (п. 4 розд. II Порядку).
5-10 червня ПРОВЕСТИ жеребкування (за потреби) (розд. II Порядку).
До 15 червня ОТРИМАТИ від батьків дітей, яких зараховують на вільні місця, документи, визначені підпунктами 2-4 пункту 4 розділу І Порядку.
До 15 червня
включно
ЗАРАХУВАТИ:
— дітей за результатами жеребкування, які не проживають на території обслуговування закладу (пп. 2 п. З розд. II По- рядку];
— дітей на вільні місця та за умови утворення окремого (окремих) класу (класів) і тих дітей, які не проживають на території обслуговування цього закладу, але мають бажання здобувати освіту за освітньою програмою, що використовує заклад освіти та яку затвердила Державна служба якості освіти України (пп. З п. З розд. II Порядку).
Після
15 червня
ЗАРАХОВУВАТИ на вільні місця:
— до початку навчального року — дітей, які мають право на першочергове зарахування;
— протягом навчального року — у порядку надходження заяв про зарахування.
Дитина не має бути присутня під час подання заяви про зарахування, жеребкування або її зарахування. працівники закладу освіти не можуть вимагати цього.
Якщо термін, визначений порядком, затвердженим
наказом МОН від 16.04.2018
№ 367, припадає на вихідний,
святковий або інший
неробочий
день, то відповідну дію слід
зробити не пізніше першого
за ним робочого дня.
Інформацію про наявність вільних
місць оприлюднюють впродовж двох робочих днів з дня появи вільного (вільних) місця (місць) протягом календарного року.

Територія обслуговування закладу затверджена розпорядженням Решетилівської міської ради Полтавської області №91 від 11.03.2019 року.

Розпорядження №91

Наказ МОН №367

  Адміністрація Решетилівської ЗОШ І ступеня


Роз’яснення
щодо порядку поділу класів на групи при вивченні окремих
предметів у загальноосвітніх навчальних закладах в умовах повної або
часткової інтеграції різних освітніх галузей, можливість якої передбачена
Державним стандартом початкової освіти, затвердженим Постановою
Кабінету Міністрів України № 87 від 21 лютого 2018 р.


Інформація

про набір учнів до 1 класу  станом на 01.06.2018 року