Школа сприяння здоров’ю

Від Школи здоров’я до Школи культури здоров’я

Перед школою щодня стоїть необхідність вирішувати якісь завдання. У цих ситуаціях дуже велике значення мають наші цінності, які служать маркерами і дозволяють переконатися, що ми рухаємося по нашому шляху в правильному напрямку.

Серед найважливіших цінностей – здоров’я дитини! Це наш внутрішній компас, за яким ми звіряємо кожен крок по нашій шкільній дорозі. Здоров’я дитини – це джерело мотивації діяльності нашого закладу, а це багато  в чому визначає роботу колективу та оцінку його діяльності.

У 2006 році, коли школа приєдналася до районної мережі шкіл сприяння здоров´ю, проходила певні етапи становлення, коли розроблялася програма та визначалися напрямки організації навчально-виховного процесу.

У 2016 році поступово відбувся перехід на новий, вищий рівень, коли пріоритети змістилися: головні акценти сфокусовані на підвищенні саме культури здоров’я учасників освітнього процесу в умовах компетентнісного підходу. Зараз відбувається удосконалення власної концепції та програми діяльності закладу.

А підвищення комфорту та емоційного благополуччя, усвідомлене ставлення до свого здоров’я  всіх учасників освітнього процесу – це є провідною ідеєю нашої Школи культури здоров´я.

Серед основних напрямків діяльності:

 1. Створення здоров´язбережувального середовища для реалізації освітнього процесу відповідно до вікових закономірностей, можливостей учнів.

Стан комфорту, безпеки і захищеності, позитивного світосприйняття й інтересу – це те, без чого неможливе здійснення ефективної освітньої діяльності в початковій школі. Розуміємо, що навчання в початковій школі не повинно обмежуватися стінами класної кімнати. З метою «врівноваження» різних способів освоєння й інтерпретації життя уроки  проводимо серед природи, в «зеленому класі».

Як показав досвід першого року пілотування Нової української школи, створення навчальних центрів в початковій школі дозволяє вирішити проблему дитячої агресії. Наявність центрів у початкових класах, їх варіативність і наповнюваність сприяє швидкій адаптації дитини до школи, виступає запобіжним засобом дитячої агресії .

 

А наше педагогічне завдання забезпечення емоційної релаксації, зняття емоційної напруженості вирішується в зоні рухової активності дітей, ігровому та дослідницькому куточках.

Моделюючи освітнє середовище для молодших школярів, не забуваємо  про гру і її терапевтичні властивості. Основна мета ігротерапії полягає в тому, щоб через створені ігрові ситуації донести до свідомості дитини інтерпретацію її особистих дій та вирішення конфліктів. Часто практикуємо спеціальні  етюди, інсценізації, вправи, спрямовані на розвиток емпатії у дітей.

Сприятлива, доброзичлива атмосфера спілкування під час ранкових зустрічей, для яких відведене особливе затишне місце в класах, сприяє формуванню не тільки навички спілкування та етики, а й розвитку сприйняття дітей одне одним, розумінню мотивів поведінки інших людей, їхнього внутрішнього емоційного стану. Саме з цих якостей складається моральність дитини, вони є показниками духовного та соціального здоров’я.

 1. Перехід від традиційної до нової гуманної моделі освіти, зорієнтованої на такі педагогічні стратегії та методики. що відповідають віковим та природним можливостям кожної дитини та базуються на принципах оздоровчої спрямованості.

Використання унікальної здоров´язбережної системи за методикою Володимира Базарного та навчання в русі Олександри Дубогай передбачає певну організацію навчання у класах –це зміна динамічних поз, використання масажних килимків, сольових подушечок, офтальмотренажерів, наочних посібників – сенсорних хрестів, маячків, які розміщені не тільки на стінах, а і на стелі.

А ще збільшення рухової активності школярів на уроках, включення в навчальний процес вправ з тренування зору, розвитку творчої уяви, проведення не менше двох фізкультхвилинок та руханок, пальчикової та дихальної гімнастики. Така інтеграція здоров´язбережувальних методик відбувається на всіх уроках, коли вивчення навчального матеріалу відбувається в русі.

 1. Надання пріоритету руховій активності в усіх сферах навчальної та поза навчальної діяльності учнів.

Це якісне проведення уроків з Основ здоров’я з використанням ігрових, проектних та тренінгових технологій, уроків фізичної культури на облаштованих спортивних майданчиках, спортивному залі з використанням відповідного інвентаря.

Уже впродовж багатьох років у навчальному плані варіативну складову реалізуємо через викладання предмета у 1-4 класах «Хореографія» та організацію у закладі роботи гуртків вокально-інструментального, хореографічного, з міні-футболу та баскетболу, які активно відвідують учні.

Проведення Днів здоров´я, спортивних змагань, конкурсів, святкових програм. Обов’язковий режимний момент закладу  – ранкова зарядка, щоп’ятниці спільна зарядка під музичний супровід, рухливі перерви, квести, участь у Європейському тижні мобільності через акції «Пішим ходом до школи», «Мій друг – велосипед».

 1. Створення умов для формування пізнавальних інтересів школярів, суспільно-значущих мотивів діяльності та сформована система інтелектуальної творчої діяльності учнів і вчителів на основі здоров´язбережувальних технологій.

Заклад тісно співпрацює з Полтавським обласним еколого-натуралістичним центром. Учні беруть участь у конкурсі експериментально-дослідницьких робіт «Юний дослідник», зокрема в напрямку «Основи здоров’я». 8 Досліджень  були відзначені Дипломами Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.

У 2016 році у закладі вперше була проведена перша шкільна конференція «Вчимося бути здоровими», під час якої учні представляли свою роботу над проектами, які стосувалися здоров’я людини. Проектну діяльність  висвітлювали через блог «Світ здоров´я».

Учні школи долучаються до участі у конкурсах на кращий здоров´язбережувальний проект та стають переможцями Всеукраїнського рівня за роботу «Будьмо здорові». Участь Міжнародному проекті «E Twinning» дозволила реалізувати проекти, як дотичні до теми здоровˈя «Кольоровий світ», «Олімпійські ігри», «Привіт».  Ще один Міжнародний проект «Усесвітній День Гідності» дає нам можливість виховувати повагу до себе, до оточуючих, цінувати життя та здоровˈя.

Творча атмосфера в колективі, високий фаховий потенціал  педагогів дозволяє робити напрацювання  навчально-методичних розробок та посібників «Психолого-педагогічний та методичний аспекти адаптаційного періоду першокласників», «Здоровˈязберігаючі технології на уроках читання», «Формула здорового способу життя».

 1. Надання психологічної допомоги, забезпечення ефективної системи медичного обслуговування та проведення моніторингу показників здоров’я школярів. Шкільний психолог постійно знаходиться в дитячому середовищі, щоб попередити конфліктні ситуації, проводить бесіди та години психолога. Медичний працівник закладу стежить за тепловим режимом у школі, проводить профілактичні бесіди та тренінги з надання першої медичної допомоги, оформляє листки здоров’я, проводить моніторинг показників здоров’я учнів, випуск бюлетенів та інформаційних буклетів.
 2. Проведення просвітницької та волонтерської роботи щодо здорового способу життя. Це змістовні виступи агітбригади «Вітамінчик», просвітницькі акції «Ми за здоровий спосіб життя», колективні творчі справи, участь у благодійних та екологічних акціях «Чисте довкілля», «Всесвітній День чистоти».

 

 1. Розвиток родинно-сімейних традицій щодо ведення здорового способу життя. Це робота батьківського університету з питань виховання здорових дітей, відеолекторії, консультаційні пункти психолога, медичного працівника, традиційні свята «Тато, мама, я – спортивна сім´я»

 

 1. А ще важливо – формування дружної команди з усіх учасників освітнього процесу (учнів, педагогів, психолога, шкільного бібліотекаря, медичного працівника, кухарів, батьків, техперсоналу та громадськості), яка сповідує цінності здоров’я, здорового способу життя.

Коли всі слова  та дії приведені у відповідність з нашими цінностями,  а це здоров’я дитини, шкільне життя здається нам правильним та змістовним, а самі ми бачимо наші успіхи та перемоги:

 • Це зниження рівня захворюваності учнів у динаміці за останні роки.
 • Це формування стійкого позитивного іміджу школи завдяки реалізації Моделі Школи культури здоров´я.
 • Збільшення обсягу рухової активності учасників освітнього процесу, їх фізичного самовдосконалення.
 • Налагодження активної та системної роботи, спрямованої на збереження, зміцнення та формування здоров’я всіх учасників освітнього процесу, яка формує життєві компетентності.

Тому і надалі працюємо у напрямку, щоб Школа  ставала справжньою та сучасною  Школою культури здоров’я в контексті європейської інтеграції, в центрі якої учень як суб’єкт життя, вільна й духовна особистість, що має потребу у здоровому способі життя, збереженні та зміцненні здоров’я власного й навколишніх. І пам’ятаймо, що найбільше багатство – здоров’я людини,а люди здорові – багатство країни.