Позаурочна активність

ГРАФІК РОБОТИ ГУРТКІВ

В РЕШЕТИЛІВСЬКІЙ ФІЛІЇ І СТУПЕНЯ

в 2020-2021 н.р.

Додаткова інформація

Гурток « Баскетбол»

Напрям: спортивний;

Керівник: Бреус М.О., учитель фізичної культури

Кількість учнів, які відвідують гурток: 18;

Завдання гуртка:

 • розвиток основних фізичних якостей та рухових здібностей;
 • збереження та зміцнення здоров’я школярів;
 • формування загальних уявлень про історію та сьогодення баскетболу;
 • забезпечення оптимального для кожного учня рівня фізичної підготовленості;
 • формування практичних навичок щодо самостійних занять фізичними вправами;
 • реалізація комунікативної функції фізичної культури;
 • формування вміння та навичок здорового способу життя;
 • отримання елементарних знань про рухливі, народні, спортивні ігри;
 • розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових дій, використання їх в повсякденній та ігровій діяльності;
 • підготовка учнів до змагань з набутих умінь володіння м’ячем, забезпечення  принципу наступності навчання у подальших класах;
 • виховання морально – вольових якостей та позитивного відношення до фізкультури та спорту.

Нестандартні форми проведення заняття:спортивні змагання, прогулянки,екскурсії ( до Решетилівської гімназії,спортшколи), ігри, розваги,спортивне свято.

Підсумкові заняття проводяться у формі змагання з набутих вмінь та навичок та навчальної гри.

Особливість та переваги гуртка: заняття дають можливість учням корисно проводити час після уроків, краще оволодіти руховими вміннями  з обраного виду спорту, підготуватись до змагань з баскетболу в старших класах.


Гурток «Міні-футбол»

Напрямок гуртка: спортивний

Керівник: Бреус М.О., учитель фізичної культури

Кількість учнів, які відвідують гурток: з 2 класів – 17 учнів, з 3-4 класів – 18 учнів.

Завдання гуртка:

 • Розвивати уміння грати у футбол;
 • розвивати в учнів швидкість, спритність, увагу, координацію рухів;
 • виховувати інтерес до гри у футбол.

Традиційно щороку проводяться змагання з «міні-футболу» між учнями 4 класів на шкільний кубок.

Нестандартні форми роботи: масові ігри,  розваги, естафети з елементами футболу, змагання.

Підсумкові заняття гуртка проводяться у формі шкільних та міжшкільних змагань з «міні -футболу» .

Особливості гуртка  учні зміцнюють своє здоров’я, поліпшують свою фізичну підготовку, досконально вивчають правила гри у футбол,  вчаться грати у команді, мають змогу брати участь у змаганнях.

Гурток “Умілі рученята”

Напрям: Художньо-естетичний

Керівник : Пуша Н.М.

Кількість вихованців, які відвідують гурток : 15

Завдання та напрямки роботи :

 • навчити учнів володіти навичками виготовлення привабливих композицій;
 • ознайомити з технологіями виготовлення різних видів робіт;
 • прищеплювати дітям практичні навички ручної праці;
 • ознайомити з дизайнерськими знаннями та вміннями;
 • розвинути розумові здібності, творчу активність та художні смаки;
 • виховуватилюбов до рідного краю, повагу до культурних традицій, почуттяпатріотизму;
 • формувати інтерес та любов до праці .

Заходи , які проводилися в рамках роботи гуртка , школи :

Виставка робіт вихованців гуртка у класній кімнаті .

Нестандартні форми проведення занять: індивідуальна, групова форми, метод бесіди,  екскурсії,  інтерактивні методи («круглий стіл», ділова гра, імпровізація тощо).

Підсумкові заняття  гуртківців проводяться у формі виставки  дитячих робіт.

Особливості та переваги гуртка : гурток допомагає удосконалити естетичний смак дітей, розвинути відчуття прекрасного, підтримати творчий початок в діяльності дитини.

Хореографічний гурток

Напрям: Художньо-естетичний

Керівник: Щитова О.С. учитель музичного мистецтва та хореографії

Гурток відвідують: 17 учнів ( 2-4 класів).

Завдання гуртка:

 • розвиток  музичних , ритмічних та акторських здібностей;
 • формування культурного сприйняття  навколишнього світу;
 • сприяння емоційному і психологічному розвитку особистості засобами виконання танцювальних композицій;
 •  сприйняття національних традицій української хореографічної спадщини;
 • виховання в учнів почуття громадянина й патріота;
 • важливе місце відводиться розвитку в дітей художнього смаку , музичного слуху,навичок виконавства.

Заняття проходять як традиційно, так і нестандартно (робота в групах, парах, ігрові прийоми, цікаві хореографічні вправи та завдання).

Вихованці гуртка приймають участь у всіх шкільних святах, позакласних та позашкільних заходах.

Вокально-інструментальний гурток «Струмочок»

Напрям: Художньо-естетичний

Керівник: Щитова О.С., учитель музичного мистецтва та хореографії

Гурток відвідують: 17 учнів ( 2-4 класів).

Завдання гуртка:

 • розвиток  музичних , вокальних, ритмічних та акторських здібностей;
 • формування культурного сприйняття  навколишнього світу;
 • сприяння емоційному і психологічному розвитку особистості засобами виконання вокальних творів;
 •  сприйняття національних традицій української хорової спадщини;
 • виховання в учнів почуття громадянина й патріота;
 • важливе місце відводиться розвитку в дітей художнього смаку, музичного слуху,навичок виконавства.

Заняття проходять як традиційно, так і нестандартно (робота в групах, парах, ігрові прийоми, цікаві музичні вправи та завдання).

Вихованці гуртка приймають участь у всіх шкільних святах, позакласних та позашкільних заходах. Щороку проводиться шкільний конкурс вокального мистецтва «Зірки на шкільному небосхилі».  Діти є учасниками районного вокального конкурсу «Срібний дзвіночок».